info@cromed.hr

Zahtjev za učlanjenje

CROMED upućuje javni poziv svim zainteresiranim srodnim kompanijama koje djeluju na području Republike Hrvatske da se pridruže radu udruge.

  Naziv društva
  Sjedište
  OIB
  MBS
  Ovlaštena osoba:
  Kontakt osoba:
  Kontakt adresa:
  Broj telefona:
  Adresa e-pošte:

  Kontaktirajte nas!

  CROMED – UDRUGA INDUSTRIJE MEDICINSKIH PROIZVODA
  Radnička 80, 10000 Zagreb, Hrvatska