info@cromed.hr

Etičnost poslovanja

Svi članovi CROMED-a obvezuju se sukladno odredbama Statuta postupati u skladu sa etičkim kodeksom MTE-a.:

  • prihvaćaju sponzorstvo samo onih međunarodnih stručnih skupova koji su u CVS sustavu MTE-a označeni kao sukladni/compliant.
  • prihvaćaju sponzorstvo samo onih nacionalnih stručnih skupova unutar čijeg programa se ne nalaze zabavne/društvene/sportske aktivnosti.
  • u sponzorskim ugovorima koje potpisuju sa organizatorom događaja vrlo jasno navode sadržaj/predmet/opseg sponzorstva (vrijeme, prostor, isticanje loga itd.) i jedinicu mjere (minute, m2, format, veličina znaka/fonta).
  • u sponzorskim ugovorima koje potpisuju sa organizatorom događaja unose klauzulu kojom „se organizator obvezuje da sredstva isplaćena od strane sponzora temeljem potpisanog ugovora neće upotrijebiti za organizaciju ili plaćanje bilo koje vrste zabavnih/sportskih/društvenih aktivnosti”.
  • u sponzorskim ugovorima koje potpisuju sa organizatorom događaja unose klauzulu kojom „ se organizator obvezuje da uz zabavne/sportske/društvene aktivnosti koje organizira izvan programa skupa ne ističe promotivne materijale, ime i logo sponzora“.

Učlanite se!

Pozivamo sve zainteresirane srodne kompanije koje djeluju na području Republike Hrvatske da se pridruže radu CROMED udruge.